ˆ

Strona główna

KTBS Spółka z o.o.
ul. Boh. Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu Janusz Jankowski
Prokurent Małgorzata Wrzołek
 
NIP: 973-04-38-162
REGON: 970630773

Telefon: (068) 322-19-20
Fax: (068) 322-18-70
 
Adres e-mail
 
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000094672
Kapitał zakładowy 90 070 000 PLN