Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Majątek

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-12-31 22:31:41 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

1. Jedynym wspólnikiem spółki jest gmina Zielona Góra o statusie miejskim.
Gmina Zielona Góra o statusie miejskim posiada 6962 szt. udziałów po 10.000 zł każdy (stan na dzień 17.01.2020 r.) o łącznej wartości 69.620.000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego.

2. Majątek Spółki (stan na 31.12.2018 r.)
 
 • zysk netto na dzień 31.12.2005 r. – 639 413,70 zł;
 • zysk netto na dzień 31.12.2006 r. – 618 462,42 zł;
 • zysk netto na dzień 31.12.2007 r. – 113 584, 51 zł;
 • zysk netto na dzień 31.12.2008 r. - 604 303, 75 zł;
 • zysk netto na dzień 31.12.2009 r. – 1 318 109, 20 zł;
 • zysk netto na dzień 31.12.2010 r. - 1 599 330,58 zł;
 • zysk netto na dzień 31.12.2011 r. - 1.540.351,65 zł;
 • zysk netto na dzień 31.12.2012 r. - 1.169.252.88 zł
 • zysk netto na dzień 31.12.2013 r. - 2.019.971,78 zł
 • zysk netto na dzień 31.12.2014 r. - 1.839.187,10 zł
 • zysk netto na dzień 31.12.2015 r. - 2.170.064,05 zł
 • zysk netto na dzień 31.12.2016r. - 2.200.139,03 zł
 • zysk netto na dzień 31.12.2017r. - 3.896.333,13 zł
 • zysk netto na dzień 31.12.2018r. - 3.453.482.19zł
 • wartości niematerialne – 
 • grunty – 37.020.199,69 zł;
 • budynki i obiekty inż. – 191.951.345,41 zł;
 • urządzenia techniczne – 342.122,11 zł;
 • inne środki trwałe – 31.726,64 zł;

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 000009472
 
 • posiada NIP o numerze 973-04-38-162
 • posiada REGON o numerze 970630773